Kategorier
Podd

005 – Doktoranden

I detta avsnitt diskuteras”doktoranden” som akademisk företeelse. Carl tycker att doktorandtillvaron verkar te sig stressig medan Jonas tycker att de borde tillvarata den kanske friaste forskningstiden de någonsin får under karriären. Industridoktorander och disputationsakter förklaras. Jonas blir arg på doktorander som inte förstår att de är privilegierade.