Kategorier
Podd

004 – Den vetenskapliga artikeln

Carl läser nyhetsrubriker och slås av hur dessa inte sällan beskriver forskning på ett så pass förenklat sätt att de inte längre beskriver det den vetenskapliga artikeln kommit fram till. Med detta som fond förklarar Jonas vad den vetenskapliga artikeln egentligen är och hur en sådan text jämförs med andra texter så som uppsatser, rapporter och avhandlingar. Vi diskuterar hur man går tillväga för att värdera en vetenskaplig artikel och resonerar vidare kring de utmaningar som finns för allmänheten i att ta del av den forskning som idag skapas.

Länkar och vidare läsning:

Den norska listan. Ett register över vetenskapliga tidskrifter och deras nivå som används av flera lärosäten i Sverige.

En film som förklarar begreppet impact factor

En artikel som kritiserar det vetenskapliga förlaget Elsevier och beskriver hur vinstintressen förhindrar fri kunskapsspridning