Kategorier
Podd

003 – Att döda en elefant med LSD – om forskningsetik

Forskningsetiken är en hörnsten i forskning. I Vetenskapsrådets Codex skriver man;

En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Som den senaste statliga utredningen om forskningsetik påpekade så måste forskningsetisk reflektion vara en naturlig del av forskningens vardag (SOU 1999:4).

I detta avsnitt har Jonas hittat en artikel vars berättelse med all önskvärd tydlighet illustrerar vikten av ett forskningsetiskt regelverk. Berättelsen om elefanten Tusko och hans sorgliga öde blir utgångspunkt för ett vidare resonemang om vikten av etik i forskningen.

Länkar och vidare läsning:

Själva originalstudien från 1962:

West, L. J., Pierce, C. M., & Thomas, W. D. (1962). Lysergic Acid Diethylamide: Its Effects on a Male Asiatic ElephantScience138(3545), 1100–1103. doi: 10.1126/science.138.3545.1100

Det ‘nya’ försöket med LSD-elefanter från 1984:

Siegel, R. K. (1984). LSD-induced effects in elephants: Comparisons with musth behaviorBulletin of the Psychonomic Society22(1), 53–56. doi: 10.3758/bf03333759

En film som visar försök med LSD-påverkade soldater

En dödsruna över Louis Joylon West