Kategorier
Podd

002 – Dunning-Kruger

I detta avsnitt har Carl och Jonas läst studien Unskilled and unaware of it, känd för att dess resultat kommit att sammanfattas i det som kallas Dunning-Kruger-effekten. Studiens resultat, att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå sig själv som inkompetent utan istället överskattar sin förmåga, tycks låna sig otäckt bra till en rad samtidsanalyser.


Länkar och vidare läsning:

Originalartikeln: Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology77(6), 1121.

En överskådlig filmintroduktion till Dunning-Kruger effekten.